Odgovori političkih stranaka na pitanja studenata #izbori2016

Novosti Upitnici Odgovori političkih stranaka na pitanja studenata #izbori2016

Odgovori političkih stranaka na pitanja studenata #izbori2016

Comments off

U sklopu inicijative Za nas koji želimo znati više Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH možete pročitati odgovore vodećih političkih opcija na 10 konrektnih pitanja vezanih uz studente i studiranje.

 

Pitanja:

  1. Na koji način planirate povećati izdvajanja za obrazovanje iz državnog proračuna, sa ciljem približavanja prosjeku zemalja EU? Molimo da navedete konkretne mjere.
  2. Smatrate li da je potrebno izmijeniti modele dodjeljivanja potpora i uvjete ostvarivanja prava u području studentskog standarda, a sa ciljem pružanja istih mogućnosti što većem broju studenata (smještaj, prehrana, stipendije, prijevoz)? Molimo navedite konkretne mjere.
  3. Smatrate li da se visoko obrazovni sustav RH sastoji od previše studijskih programa (1373 programa1)? Ako da, na koji način ih planirate dugoročno uskladiti s potrebama tržišta rada?
  4. Smatrate li da treba izmijeniti zakone koji reguliraju studentsko organiziranje i predstavljanje? Ako da, na koji način?
  5. Smatrate li da se studentski rad i studentska praksa u struci trebaju uvažiti kao radni staž/iskustvo prilikom prijavljivanja za određeno radno mjesto? Ako da, koji bi se pozitivni efekti postigli ovom mjerom?
  6. Smatrate li da bi uvođenje vaučerizacije u obrazovni sustav (obrazovanje subvencionirano od države omogućeno svim budućim studentima ujedno i poreznim obveznicima, na svim javnim i privatnim visokim učilištima u RH) bio pozitivan korak?
  7. Koje mjere planirate provesti u cilju povećanja dostupnosti visokog obrazovanja učenicima i studentima iz navedenih skupina?
  8. Na koji način planirate uključiti struku (poslodavce i asocijacije gospodarstvenika) u sukreiranje obrazovnih politika i definiranja ishoda učenja u studijskim programima na visokim učilištima? Molimo da navedete konkretne mjere.
  9. Smatrate li binarni sustav, koji je definiran Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, kvalitetnim temeljem za razvoj visokog obrazovanja u RH? Ako da, na koji način planirate unaprijediti kvalitetu sveučilišnih i stručnih studija u RH?
  10. Smatrate li da razine cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija, koje su definirane unutar HKOa, trebaju pratiti smjernice i zadane okvire koji proizlaze iz Europskog kvalifikacijskog okvira?

 

Odgovori: