Tehničko veleučilište u Zagrebu otvara dva nova diplomska studija

Novosti SZTVZ TVZ Tehničko veleučilište u Zagrebu otvara dva nova diplomska studija

Tehničko veleučilište u Zagrebu otvara dva nova diplomska studija

Comments off

Digitalna ekonomija te Informacijska sigurnost i digitalna forenzika dva su nova diplomska studija koje Tehničko veleučilište u Zagrebu planira uvesti u sljedeće dvije akademske godine. Osim njih, nove uže specijalizacije e-Zdravstvo i e-Uprava provodit će se od sljedeće akademske godine u sklopu specijalističkog diplomskog studija informatike. Uvođenje nova dva smjera od 10 predstavljenih prošle godine na okruglom stolu, rezultat je projekta Politehnika 2025. Jedan od glavnih ciljeva tog projekta, prema riječima prodekana TVZ-a Gorana Malčića, osiguravanje je tzv. “pametnih specijalizacija” koje su uspostavljene u skladu s potrebama tržišta rada o čemu je provedeno i detaljno istraživanje.

Više o smjerovima i izjave mr. sc. Gorana Malčića, prodekana za nastavu i studente TVZ-a, pročitajte u članku na portalu srednja.hr.