Promjene kolegija na stručnom studiju informatike i računarstva

Novosti SZTVZ TVZ Promjene kolegija na stručnom studiju informatike i računarstva

Promjene kolegija na stručnom studiju informatike i računarstva

Comments off

Promjene na stručnom studiju informatike:

 • [I semestar] Uvod u uredsko poslovanje mijenja ime u Uredsko poslovanje.
 • [II semestar] Građa digitalnih sklopova i uređaja mijenja ime u Građa računala
 • [II semestar] Građa računala postaje izborni predmet samo za studente koji žele upisati smjer Organizacija i informatizacija ureda
 • [II semestar] Uvod u elektroničko poslovanje mijenja ime u Elektroničko poslovanje
 • [II semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija Tržišne komunikacije za smjer elektroničko poslovanje
 • [II semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija Dizajn i vizualno značenje u II semestar
 • [III semestar] Operacijski sustavi na smjeru Informatički dizajn zamjenjuje se sa obaveznim predmetom iz V semestra, Teorija i razvoj dizajna
 • [III semestar] Operacijski sustavi na smjeru Elektroničko poslovanja zamjenjuje se sa novim obaveznim predmetom Društvene mreže
 • [III semestar] Vjerojatnost i statistika postaje izborni predmet
 • [IV semestar] Jezik i računalo mijenja ime u Projektno programiranje
 • [IV semestar] Uvod u XML programiranje mijenja ime u XML programiranje
 • [IV semestar] Izmjena primijenjene tehnologije i imena kolegija Tehnički informacijski sustavi I u Digitalno poduzetništvo
 • [V semestar] Uvođenje novog obaveznog kolegija Razvoj računalnih igara u V semestar
 • [VI semestar] Izmjena obaveznog kolegija Oblikovanje e-literature u izborni kolegij
 • [VI semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija: Dizajn i primjena vektorske grafike
 • [VI semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija: Digitalna televizija

Promjene na stručnom studiju računarstva:

 • [II semestar] Osnove elektrotehnike i elektronike prilagođava sadržaj elektronici
 • [III semestar] Predmet arhitektura računala mijenja satnicu sa 45+15+15 (auditorne+laboratorijske) na 30+15 (auditorne) te pripadno i sadržaj te broj ECTS bodova sa 7 na 4
 • [III semestar] Uvodi se novi obavezni predmet Osnove digitalnih računala gdje se obrađuje primjer mikrokontolera i programiranje u strojnom jeziku. Opterećenje predmeta je 15+15, odnosno 3ECTS boda. Eventualno opterećenje studenata će se povećati u slijedećim akademskim godinama ako se procijeni potreba.
  Nekonvencionalni računali postupci
 • [V semestar] Vraćanje starog izbornog predmeta Nekonvencionalni računali postupci
 • [V semestar] Vraćanje starog izbornog predmeta 83678 Programiranje u otvorenim sustavima
 • [V semestar] Postavljanje novog izbornog predmeta Napredno programiranje u jeziku Python
 • [VI semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija Razvoj računalnih igara

Za detaljnije informacije i obrazloženja, javiti se svojim studentskim predstavnicima.