Online izvedba nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Novosti SZTVZ TVZ Online izvedba nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Online izvedba nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Comments off

Stručno vijeće Veleučilišta je na svojoj 9. izvanrednoj sjednici donijelo odluku o temeljnim načelima za održavanje nastave u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Nastava svih predavanja i auditornih vježbi na svim kolegijima svih studija održavat će se u online izvedbi. Nastava će se izvoditi u sinkronom obliku.

Nositelji kolegija će samostalno odlučiti o obliku i načinu provedbe ostale nastave (laboratorijske, seminarske i konstrukcijske vježbe, konzultacije i sve provjere znanja). Nositelji kolegija će vas obavijestiti o načinu provedbe nastave za svaki kolegij.

Pri organizaciji i provedbi nastave uživo moraju se dosljedno poštovati sve epidemiološke preporuke mjerodavnih institucija u smislu zaštite studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja TVZ-a.

Način provedbe obrana završnih i diplomskih radova određuje povjerenstvo na prijedlog mentora.

Upisi u višu godinu će se također provesti u online obliku, a za više informacija molimo da pratite obavijesti studentske referade.

Dodatno, Stručno vijeće Veleučilišta donijelo je odluku da se iznimno odobrava treći ponovni upis kolegija zbog okolnosti pandemije bolesti COVID-19.