Predaja kandidatura za izbore za Studentski zbor

Novosti SZTVZ Predaja kandidatura za izbore za Studentski zbor

Predaja kandidatura za izbore za Studentski zbor

Comments off

S obzirom na to da uputa Veleučilišta o postupanju vezano za COVID-19 predviđa da studenti svu komunikaciju sa Studentskom službom obavljaju prvenstveno putem e-maila i tek po naputku djelatnice Studentske službe dođu osobno, a sve radi zaštite studenata i djelatnika, molimo studente da svoje kandidature za izbore za Studentski zbor danas predaju putem e-maila na szbor@tvz.hr, a naknadno po završetku izvanredne situacije iste dostave u Studentsku službu.