Moguće izmjene Pravilnika o STEM stipendijama!

Novosti Stipendije Moguće izmjene Pravilnika o STEM stipendijama!

Moguće izmjene Pravilnika o STEM stipendijama!

Comments off

Kao što ste već mogli pročitati u članku na portalu srednja.hr, Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredinom srpnja donijelo je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti u kojem je uočena nepravilnost, odnosno odredba da pravo na stipendiju imaju isključivo studenti koji imaju stečenih najviše 120 ECTS bodova. Takva odredba diskriminira studente koji, odabirom različitog smjera ili izbornih kolegija, završetkom druge godine nerijetko steknu i više od 120 ECTS bodova.

S obzirom da na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu postoji određen broj studenata koji bi zbog navedene odredbe izgubili pravo na STEM stipendiju, Studentski zbor TVZ-a odlučio je zatražiti očitovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bismo saznali iz kojeg je razloga granica postavljena na 120 ECTS bodova. Ministarstvo u očitovanju navodi da su se prilikom pisanja Pravilnika vodili odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO).

Pored strateškog cilja ovog projekta, prilikom izrade Pravilnika ovo Ministarstvo vodilo se odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u kojem jasno stoji da se jednom godinom studija u punom nastavnom opterećenju u pravilu stječe 60 ECTS bodova, navodi MZO u očitovanju.

Dodatno su napomenuli da su održali sastanke na visokim učilištima kojima je predstavljen Pravilnik te da predstavnici visokih učilišta do sada nisu ukazali na potencijalni problem sa studentima s viškom ECTS bodova. Međutim, u MZO-u su očito svjesni da postoje studenti koji su iznimka pravilu da se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.

No uzimajući u obzir predstavku studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu vezano uz navedeni članak Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će prijedlog da se provedu izmjene Pravilnika kojima će omogućiti da se eventualna odstupanja od pravila uzmu u obzir (uz potvrdu visokih učilišta).

Nadamo se da će potencijalne izmjene Pravilnika biti pozitivne za naše studente.