Saziv Studentskog zbora 2012./13.

Studentski predstavnici Saziv Studentskog zbora 2012./13.

Predsjedništvo Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Predsjednik

Petar Jandrlić

Potpredsjednik

Borna Farkaš

Tajnik

Karlo Tomić

I. godina

Andrijana Petrović

Karlo Tomić

II. godina

Nema predstavnika

III. godina

Nema predstavnika

I. godina

Matej Mandić

Srđan Marić

II. godina

Aleksandar Šoh

Tamara Šoronda

III. godina

Ivan Škarić

Sanja Fruk

I. godina

Nema predstavnika

II. godina

Hrvoje Kelemenić

Ivan Horvat

III. godina

Nema predstavnika

I. godina

Tomislav Mikec

Vahit Berzati

I. godina

Marin Vrančić

Kristian Martinović

II. godina

Borna Farkaš

Milan Jovanović

III. godina

Nema predstavnika

I. godina

Petar Jandrlić

Branko Maljevac

II. godina

Nema predstavnika