Studentski predstavnici

Studentski predstavnici

Predsjedništvo Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Predsjednik

Ivan Pejak
ipejak@tvz.hr

Potpredsjednik

Tomislav Čukelj
tcukelj@tvz.hr

Tajnica

Ana Peterlić
apeterlic@tvz.hr

Odbori Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Odbor za dizajn

Predsjednica

Tajana Tadin
tajana.tadin@gmail.com

Odbor za IT

Predsjednik

Duje Skender
dskender@tvz.hr

Odbor za marketing

Predsjednik

Antonio Antičević
aanticevi@tvz.hr

I. godina

Barbara Nerlović
bnerlovic@tvz.hr

Dorotea Živoder
dzivoder@tvz.hr

II. godina

Filip Vlajsović
fvlajsovi@tvz.hr

Hrvoje Babić
hbabic1@tvz.hr

III. godina

Antonio Antičević
aanticevi@tvz.hr

Ines Vujica
ivujica@tvz.hr

I. godina

Josip Vrbančić
jvrbancic@tvz.hr

Luka Maurović
lmaurovic@tvz.hr

II. godina

Petra Lončar
ploncar2@tvz.hr

Sven Lazić
slazic@tvz.hr

III. godina

Nema predstavnika

I. godina

Renata Tremski
rtremski@tvz.hr

Duje Skender
dskender@tvz.hr

II. godina

Salem Velić
svelic@tvz.hr

Ana Peterlić
apeterlic@tvz.hr

III. godina

Ivan Pejak
ipejak@tvz.hr

Tomislav Čukelj
tcukelj@tvz.hr

I. godina

Ismar Omerčević
iomercevi@tvz.hr

Karlo Puškar
kpuskar@tvz.hr

II. godina

Ema Zubac
ezubac@tvz.hr

Matea Pranjić
mpranjic1@tvz.hr

III. godina

Nema predstavnika

I. godina

Nema predstavnika

II. godina

Filip Burić
fburic@tvz.hr

Toni Matković
tmatkovi1@tvz.hr

III. godina
Nema predstavnika.

Elektrotehnika

Marija Šunić
msunic@tvz.hr

Ivan Hećimović
ihecimovi@tvz.hr

Graditeljstvo

Iva Marić
ivuckovic@tvz.hr

Anita Štokić
astokic@tvz.hr

Informatika

Hrvoje Brkašić
hbrkasic@tvz.hr

Denis Vozila
dvozila@tvz.hr