Lokacije

Lokacije

Upute do lokacija održavanja predavanja i vježbi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Vrbik 8

Audit Lab, CCNA, CCNP, MacLab, All Lab, MSLab, Centar za multimediju, Dekanat, Vijećnica, NetAkademija, CIP

Na ovoj lokaciji održava se dio predavanja i vježbi za studije informatike i računarstva te je ujedno sjedište Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Tlocrt zgrade možete pogledati ovdje.

Tramvajem brojevima 3, 5 i 13 siđete na stanici Sveučilišna aleja te krenete s lijeve strane ceste prema jugu uz Pučko otvoreno učilište, FSB zgradu sjever pa uz Filozofski fakultet dok ne dođete do malih stepenica. Odmah nakon njih skrećete desno i nakon 50 metara ćete ugledati zelenu zgradu gdje se penjete stepenicama na I. kat.

Busevi 107 (Žitnjak – Jankomir) i 108 (Glavni kolodvor – Savski most) su busevi koji staju najbliže zgradi Vrbika. Siđete na stanici Marohnićeva i vratite se unazad prema semaforu, skrenete lijevo i ugledat ćete zelenu zgradu. Osim tih buseva nijedan drugi ne vozi direktno do Vrbika, no ukoliko idete s Glavnog željezničkog kolodvora ili Novog Zagreba, busevi 219, 220, 221, 229, 234 i 268 staju na stanici Nacionalna i sveučilišna knjižnica gdje krećete prema zapadu do prvog raskižja na kojem skrećete desno i ubrzo ćete vidjeti zelenu zgradu gdje se penjete stepenicama na I. kat.

Konavoska 2

Velika dvorana, Mala dvorana, predavaone (10xx – prizemlje, 11xx – prvi kat, 12xx – drugi kat), Rač Lab, Lab OE, Lab TERS, Lab PLC, Embedded Lab, VF Lab, Lab za regulaciju, Lab za elektroniku, Lab za telekomunikacije, Lab za računalne mreže, Lab Dekanat, Studentski klub, Menza

Na ovoj lokaciji održava se dio predavanja i vježbi za studije informatike, računarstva i elektrotehnike.

Tlocrt zgrade možete pogledati ovdje.

Tramvajem brojevima 3, 9 i 12 koji voze u smjeru Ljubljanice siđete na posljednjoj stanici poznatijoj kao Remiza i potom nastavite pješke uz potok prema sjeveru odnosno Medvednici do prvog raskrižja gdje skrećete, lijevo, prođete semafor i s lijeve strane ceste nakon Crkve i nogometnog igrališta se nalazi tražena zgrada.

Bus broj 118 (Trg Mažuranića – Voltino) vozi do ove lokacije. Prva stanica mu je na Trgu Mažuranića, ulica pokraj HNK te mu je posljednja stanica Voltino gdje trebate izaći i potom se vratiti istom cestom malo unatrag dok ne naiđete s desna na zgradu TVZ-a prije nogometnog igrališta. Bus 107 (Jankomir – Žitnjak) stane na stajalištu Dragutina Golika, u blizini Ljubljanice (Remize) od kuda imate 15-ak minuta pješice do fakulteta.

FSB Jug

Fakultet strojarstva i brodogradnje – Jug (Ulica Ivana Lučića 5)

Dvorane A, B, C, D, E, F, G, PCLab, RačLab, Predavaone S, Menza

Na ovoj lokaciji održava se dio predavanja i vježbi za studije informatike i računarstva.

Tlocrt zgrade možete pogledati ovdje.

Tramvajem brojevima 3, 5 i 13 siđete na stanici Sveučilišna aleja te krenete s lijeve strane ceste prema jugu uz Pučko otvoreno učilište, FSB zgradu Sjever, pa uz Filozofski fakultet sve do zgrade i nebodera Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Busevi 107 (Žitnjak – Jankomir) i 108 (Glavni kolodvor – Savski most) su busevi koji staju najbliže zgradi FSB-a. Siđete na stanici Marohnićeva i vidjet ćete neboder fakulteta. Osim tih buseva nijedan drugi ne vozi direktno do FSB-a, no ukoliko idete s Glavnog željezničkog kolodvora ili Novog Zagreba, busevi 219, 220, 221, 229, 234 i 268 staju na stanici Nacionalna i sveučilišna knjižnica gdje krećete prema zapadu i zgradi FSB-a.

FSB Sjever

Fakultet strojarstva i brodogradnje – Sjever (Ulica Ivana Lučića 1)

Dvorane A, B, C, D, P

Na ovoj lokaciji održava se dio predavanja i vježbi za studije mehatronike, informatike i računarstva.

Tlocrt zgrade možete pogledati ovdje.

Tramvajem brojevima 3, 5 i 13 siđete na stanici Sveučilišna aleja te krenete s lijeve strane ceste prema jugu. Prođete Pučko otvoreno učilište te prva zgrada nakon semafora je FSB Sjever.

Busevi 107 (Žitnjak – Jankomir) i 108 (Glavni kolodvor – Savski most) su busevi koji staju najbliže zgradi FSB-a Sjever. Siđete na stanici Marohnićeva i vidjet ćete neboder Fakulteta strojarstva i brodogradnje tj. južnu zgradu. Nastavite hodati s desne strane ceste prema sjeveru uz Filozofski fakultet i ugledati ćete nakon nje zgradu na kojoj piše FSB Sjever. Osim tih buseva nijedan drugi ne vozi direktno do FSB-a Sjever, no ukoliko idete sa Glavnog željezničkog kolodvora ili iz smjera Novog Zagreba, busevi 219, 220, 221, 229, 234 i 268 staju na stanici Nacionalna i sveučilišna knjižnica gdje krećete prema zapadu i neboderu FSB-a gdje potom ponovno idete u smjeru sjevera.

Avenija V. Holjevca

Avenija Većeslava Holjevca 15

Predavaone A, B i C, Velika predavaona, P1 i P2, N, Velika računalna učionica, Laboratorij

Na ovoj lokaciji održavaju se predavanja i vježbe za studij graditeljstva.

Tlocrt zgrade možete pogledati ovdje.

Tramvajem brojevima 6, 7 i 14 siđete na stanici Muzej suvremene umjetnosti te krenete prema jugu. S lijeve strane ćete nakon prvog semafora vidjeti ograđeni kompleks Građevinskog školskog centra unutar kojeg se nalazi zgrada fakulteta. Zgrada se nalazi u najjužnijem dijelu kompleksa.

Busevi koji voze do lokacije kreću sa Glavnog željezničkog kolodvora. Ukoliko ste ušli u linije 219, 220 ili 229, siđete na stanici Muzej suvremene umjetnosti, krenete prema jugu i pratite gore napisana uputstva za tramvaj. Ukoliko ste ušli u buseve 166, 221, ili 268, nakon stanice Muzej suvremene umjetnosti (s desna će vam biti Avenue Mall) vozite se još jednu stanicu i vidjet ćete kompleks Građevinskog školskog centra s lijeva.

Pučko otvoreno učilište

Ulica Grada Vukovara 68

Mala dvorana, Predavaone 2xx

Na ovoj lokaciji održava se dio predavanja i vježbi za studije mehatronike, informatike i računarstva.

Tramvajem brojevima 3, 5 i 13 siđete na stanici Sveučilišna aleja te krenete s lijeve strane ceste prema jugu. Prva zgrada nakon što prijeđete cestu je Pučko otvoreno učilište

Busevi 107 (Žitnjak – Jankomir) i 108 (Glavni kolodvor – Savski most) su busevi koji staju najbliže zgradi POU-a. Siđete na stanici Marohnićeva i vidjet ćete neboder Fakulteta strojarstva i brodogradnje tj. južnu zgradu. Nastavite hodati s desne strane ceste prema sjeveru uz Filozofski fakultet i FSB Sjever te ćete ugledati zgradu POU-a. Osim tih buseva nijedan drugi ne vozi direktno do POU-a, no ukoliko idete sa Glavnog željezničkog kolodvora ili iz smjera Novog Zagreba, busevi 219, 220, 221, 229, 234 i 268 staju na stanici Nacionalna i sveučilišna knjižnica gdje krećete prema zapadu i neboderu FSB-a gdje potom ponovno idete u smjeru sjevera.