TVZ

SZTVZ Novosti TVZ (Page 2)

Promjene kolegija na stručnom studiju informatike i računarstva

Comments off

Promjene na stručnom studiju informatike:

 • [I semestar] Uvod u uredsko poslovanje mijenja ime u Uredsko poslovanje.
 • [II semestar] Građa digitalnih sklopova i uređaja mijenja ime u Građa računala
 • [II semestar] Građa računala postaje izborni predmet samo za studente koji žele upisati smjer Organizacija i informatizacija ureda
 • [II semestar] Uvod u elektroničko poslovanje mijenja ime u Elektroničko poslovanje
 • [II semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija Tržišne komunikacije za smjer elektroničko poslovanje
 • [II semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija Dizajn i vizualno značenje u II semestar
 • [III semestar] Operacijski sustavi na smjeru Informatički dizajn zamjenjuje se sa obaveznim predmetom iz V semestra, Teorija i razvoj dizajna
 • [III semestar] Operacijski sustavi na smjeru Elektroničko poslovanja zamjenjuje se sa novim obaveznim predmetom Društvene mreže
 • [III semestar] Vjerojatnost i statistika postaje izborni predmet
 • [IV semestar] Jezik i računalo mijenja ime u Projektno programiranje
 • [IV semestar] Uvod u XML programiranje mijenja ime u XML programiranje
 • [IV semestar] Izmjena primijenjene tehnologije i imena kolegija Tehnički informacijski sustavi I u Digitalno poduzetništvo
 • [V semestar] Uvođenje novog obaveznog kolegija Razvoj računalnih igara u V semestar
 • [VI semestar] Izmjena obaveznog kolegija Oblikovanje e-literature u izborni kolegij
 • [VI semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija: Dizajn i primjena vektorske grafike
 • [VI semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija: Digitalna televizija

Promjene na stručnom studiju računarstva:

 • [II semestar] Osnove elektrotehnike i elektronike prilagođava sadržaj elektronici
 • [III semestar] Predmet arhitektura računala mijenja satnicu sa 45+15+15 (auditorne+laboratorijske) na 30+15 (auditorne) te pripadno i sadržaj te broj ECTS bodova sa 7 na 4
 • [III semestar] Uvodi se novi obavezni predmet Osnove digitalnih računala gdje se obrađuje primjer mikrokontolera i programiranje u strojnom jeziku. Opterećenje predmeta je 15+15, odnosno 3ECTS boda. Eventualno opterećenje studenata će se povećati u slijedećim akademskim godinama ako se procijeni potreba.
  Nekonvencionalni računali postupci
 • [V semestar] Vraćanje starog izbornog predmeta Nekonvencionalni računali postupci
 • [V semestar] Vraćanje starog izbornog predmeta 83678 Programiranje u otvorenim sustavima
 • [V semestar] Postavljanje novog izbornog predmeta Napredno programiranje u jeziku Python
 • [VI semestar] Uvođenje novog izbornog kolegija Razvoj računalnih igara

Za detaljnije informacije i obrazloženja, javiti se svojim studentskim predstavnicima.

TVZ raspisuje natječaj za upis na izvanredne preddiplomske stručne studije

Comments off

Tehničko Veleučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za upise na trogodišnje izvanredne preddiplomske stručne studije za akademsku godinu 2015/2016:

 • Preddiplomski stručni studij Elektrotehnike
 • Preddiplomski stručni studij Graditeljstva
 • Preddiplomski stručni studij Informatike
 • Preddiplomski stručni studij Mehatronike
 • Preddiplomski stručni studij Računarstva

Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka koji će se održati u subotu, 19. rujna 2015. u 9 sati.

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju do 12. rujna 2015. elektroničkim putem na stranici:

Dokumentacija se zaprima 14. i 15. rujna 2015.

Više informacija na: http://www.tvz.hr

Upisi – ponovna e-prijava

Comments off

Iz tehničkih problema nestale su online prijave učinjene 14. 7. između 03:00 ujutro i 15.00. Molimo studente koji su se prijavili tog dana između 3.00 i 15:00 da isto učine ponovo.

Uz ispriku, ISVU koordinator za specijalizacije.

Novosti glede upisa akademske godine 2015./2016.

Comments off

Cijene školarina za upis akademske godine 2015./2016. na nekom od pred-diplomskih redovitih stručnih studija

Sukladno dokumentu priloženom ovdje, svi studenti, koji po kriterijima specificiranim u istom nisu oslobođeni plaćanja školarine za upis akademske godine 2015./2016. na nekom od pred-diplomskih redovitih stručnih studija, plaćaju sljedeće:

 • Plaćaju fiksni iznos participacije školarine u visini ukupnog iznosa od: 5.000,00 kn + „ponovni upisi kolegija“, s time da se ista može plaćati u dvije rate, prilikom upisa u zimski i prilikom upisa u ljetni semestar, to jest dva puta po 50% ukupnog iznosa
 • Za ponovni upis kolegija studenti su dužni platiti iznos od 500,00 kn po predmetu kojeg student upisuje po 2. put, odnosno 1.000,00 kn po predmetu kojeg student upisuje vise od 2.
 • Također, prilikom podnošenja zamolbe za naknadni upis semestra, student je dužan uplatiti iznos od 500,00 kn.

 

Cijene školarina za upis akademske godine 2015./2016. na nekom od novo-uvedenih pred-diplomskih izvanrednih stručnih studija

Sukladno dokumentu priloženom ovdje, cijene školarina za upis akademske godine 2015./2016. na nekom od novo-uvedenih pred-diplomskih izvanrednih stručnih studija iznose:

 • visina školarine za pravne osobe iznosi 15.000 kn (vrijednost 1 ECTS boda iznosi 250,00 kn – 60 ECTS x 250,00 kn)
 • visina školarine za fizičke osobe iznosi 12.000 kn (vrijednost 1 ECTS boda iznosi 200,00 kn – 60 ECTS x 200,00 kn)
 • visina školarine za fizičke osobe, a koje imaju status hrvatskih branitelja, djece poginulih, umrlih, zatočenih iii nestalih hrvatskih branitelja, te HRVI Domovinskog rata I skupine, uz predočenje svih potrebnih potvrda za ostvarivanje prava, iznosi 9.000 kn (navedena skupina ostvaruje popust te vrijednost jednog ECTS boda iznosi 150,00 kuna – 60 ECTS x 150,00 kn)
 • visina školarine za studente koji nisu državljani EU iii nemaju hrvatsko državljanstvo iznosi 15.000 kn (vrijednost 1 ECTS boda iznosi 250,00 kn – 60 ECTS x 250,00 kn)

 

Ostali troškovi za upis akademske godine 2015./2016.

Osim cijena školarine, svi studenti koji upisuju akademsku godinu 2015./2016. na nekom od redovitih ili izvanrednih pred-diplomskih stručnih studija dužni su plaćati neke dodatne troškove:

 • Studenti koji upisuju akademsku godinu na nekom od redovitih pred-diplomskih stručnih studija:
  • prilikom upisa akademske godine, plaćaju troškove upisa u iznosu od 250,00 kn
 • Studenti koji upisuju akademsku godinu na nekom od izvanrednih pred-diplomskih stručnih studija:
  • prilikom upisa akademske godine, plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu 250,00 kn
  • prilikom upisa akademske godine, plaćaju troškove upisa u iznosu od 250,00 kn
 • Studenti koji, kao prijelaznici sa drugih studija, upisuju akademsku godinu na nekom od redovitih pred-diplomskih stručnih studija:
  • prilikom podnošenja molbe za prijelaz, plaćaju iznos od 500,00 kn
  • prilikom upisa akademske godine, plaćaju troškove upisa u iznosu od 1.000,00 kn.

 

Uvjeti za ostvarivanje prijelaza na stručne studije Informatičko-računarskog odjela

Sukladno dokumentu priloženom ovdje, vrijede sljedeći uvjeti za ostvarivanje prijelaza na stručne studije Informatičko-računarskog odjela:

 • Redovni pred-diplomski stručni studiji informatike i računarstva:
  • Student može prijeći sa svih srodnih tehničkih studija, osim sa studija unutar Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
  • Student koji želi ostvariti prijelaz mora imati status redovnog studenta na studiju sa kojega prijelazi, te mora podnijeti molbu za prijelaz, te svu pripadajuću dokumentaciju (prema uputi studentske službe), najkasnije do 15. srpnja 2015.
  • Na studiju sa kojega prijelazi student mora imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova
  • Na studiju na koji prelazi (Stručni studij informatike ili Stručni studij računarstva) student mora
   • Imati priznato dovoljno ECTS bodova da može upisati drugu godinu studija (50 ECTS bodova)
   • Iznimno će se razmatrati molbe gdje nije moguće izvršiti priznavanje zbog ne srodnih planova i programa studija sa kojega prijelazi
 • Izvanredni pred-diplomski stručni studiji informatike i računarstva:
  • Student može prijeći sa svih srodnih tehničkih studija, i studija unutar Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
  • Student koji želi ostvariti prijelaz mora podnijeti molbu za prijelaz, te predati svu pripadajuću dokumentaciju (prema uputi studentske službe), najkasnije do 7. rujna 2015.
  • Na studiju sa kojega prijelazi student mora imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova
  • Na studiju na koji prelazi (Stručni studij informatike iii Stručni studij računarstva) student mora imati priznato minimalno 40 ECTS bodova

Za bilo što detaljnije, pogledati spomenuti dokument ili se raspitati u studentskoj službi.

 

Važna napomena kod upisa zimskog/ljetnog semestra od akademske godine 2015./2016.

Sukladno programskom ugovoru, „Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske“ traži od „Tehničkog veleučilišta u Zagrebu“ da se kolegiji neke godine studija odrađuju u onoj godini studija za koju su namijenjeni, pod iznimkom ponovnog upisa kolegija iz nižih godina studija.

Međutim, prije ove odluke bilo je omogućeno upisati do 40 ECTS bodova putem Studomata, te su studenti upisivali prvo obavezne predmete trenutne godine, zatim nepoložene predmete te na kraju izborne predmete iz trenutne i viših godina i tako skupljali onih 55 ECTS bodova kako bi se osigurali od neplaćanja školarine iduće godine. Tu nastupa navedena promjena koja kada se zbroji semestralno daje 66 ECTS bodova po godini koje student može upisati, što opet pomaže, no istovremeno spriječava upis prekomjernih ECTS bodova.

Stoga, za sve pred-diplomske stručne studije snižen je maksimalni broj ECTS bodova koji se može na Studomat-u upisati prilikom upisa zimskog/ljetnog semestra akademske godine 2015./2016., sa 40 ECTS-a na 33 ECTS-a, s time da za one studente kojima je tim pragom onemogućen ponovni upis kolegija iz nižih godina postoji mogućnost molbe za upis do 40 ECTS-a po semestru. Također, istom molbom se mogu tražiti i dodatni izborni predmeti.

S druge strane, razlog zašto je izabran prag od točno 33 ECTS bodova je taj što se, po pravilniku o studiranjuu pravilu u svakom semestru upisuje do 30 ECTS bodova za predmete iz tekućeg semestra studija i do 40 ECTS bodova za predmete iz prijašnjih godina studija koji se ponovno upisuju, a nije se uvijek moglo namjestiti da se može upisati do 30 ECTS bodova po semestru za predmete iz tekućeg semestra. Također, ovo „u pravilu” znači da se tih „do 40 ECTS-a“ mogu iskoristi za dodatne izborne predmete.