SZTVZ

Novosti SZTVZ

Konstituiran novi saziv Studentskog zbora

Comments off

U četvrtak, 20. studenoga 2020. godine održana je konstituirajuća sjednica Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. Sjednica je održana putem platforme MS Teams te je započela uvodnim govorom Duje Skendera, predsjednika na odlasku, koji je novim studentskim predstavnicima zaželio mnogo uspjeha u radu.

Na sjednici je izabrano novo vodstvo Studentskog zbora. Predsjednik SZTVZ-a postao je kolega Tin Panadić, funkciju zamjenika predsjednika preuzeo je kolega Hrvoje Kolar, a kolegica Nikolina Ivanković nova je tajnica Studentskog zbora. Popis svih studentskih predstavnika možete pronaći ovdje.

SZTVZ će se nastaviti boriti za prava studenata TVZ-a i biti vodeći glas studenata na TVZ-u. Želimo sreću svim novim studentskim predstavnicima.

Natječaj za studentskog pravobranitelja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Comments off

Temeljem članka 12., 13. i 45. Statuta Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu od 26. ožujka 2020. godine, Klasa: 602-04/20-03/02, Urbroj: 251-375-07-20-112,  te članka 1. Pravilnika o studentskom pravobranitelju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu od 28. veljače 2017. godine, Klasa: 602-04/17-05/01, Urbroj: 251-375-06-17-3, Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu raspisuje sljedeći

NATJEČAJ za studentskog pravobranitelja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

I.

Kandidat za Studentskog pravobranitelja može biti student koja zadovoljava sljedeće uvjete:

  • u posljednje 2 (dvije) godine studija sakupio je minimalno 60 ECTS bodova,
  • ne ponavlja godinu drugi put tijekom studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

II.

Kandidatura mora sadržavati:

  • životopis studenta,
  • JMBAG studenta,
  • odjel i studij na kojem studira.

III.

Kandidature za studentskog pravobranitelja potrebno je poslati preporučenom poštom na adresu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (Vrbik 8, 10000 Zagreb, Hrvatska) s naznakom da se radi o prijavi za natječaj na pravobranitelja ili osobno u Urudžbeni ured Veleučilišta (Vrbik 8), oboje do naznačenog roka propisanog ovim natječajem.

IV.

Natječaj je otvoren od 20. studenoga do uključujući 5. prosinca 2020. godine. Naknadnih rokova za predaju dokumentacije neće biti.

V.

Lista prijavljenih studenata bit će objavljena 13. prosinca 2020. godine na internetskoj stranici Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

VI.

Tajno glasovanje za izbor  novog studentskog pravobranitelja bit će izvršeno najmanje 14 dana od objave kandidatura na sljedećoj sjednici Studentskog zbora te će rezultati Natječaja biti objavljeni idući dan na internetskoj stranici Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

VII.

Svaki student ima pravo uložiti prigovor zbog nepravilnosti u postupku davanja prijedloga i u postupku izbora Studentskog pravobranitelja u roku od 5 (pet) dana, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor. 

Tin Panadić
Predsjednik

Rezultati izbora za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Comments off

Temeljem članka 14. i 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te članka 2. i 9. Pravilnika o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Izborno povjerenstvo za izbore za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu donijelo je sljedeće rezultate izbora za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Sukladno članku 13. Pravilnika svaki student ima pravo uložiti prigovor zbog nepravilnosti Povjerenstvu za prigovore putem e-mail adrese szbor@tvz.hr u roku od dva (2) dana od dana objave rezultata izbora.

Čestitamo svim novoizabranim studentskim predstavnicima i veselimo se početku vašeg studentskog djelovanja.

Lista kandidata za studentske predstavnike na izborima za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Comments off

Temeljem Članka 14. i 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Članka 2., 3. i 4. Pravilnika o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Izborno povjerenstvo za izbore za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu donijelo je sljedeću listu kandidata za studentske predstavnike.

Sukladno članku 13. Pravilnika svaki student ima pravo uložiti prigovor zbog nepravilnosti Povjerenstvu za prigovore putem e-mail adrese szbor@tvz.hr u roku od dva (2) dana od dana objave liste kandidata.

Temeljem odluke Dekana izbori za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu će se održati 29. listopada 2020. godine putem platforme MS Teams.

Prelistajte naš Vodič za brucoše!

Comments off

Dragi brucoši i brucošice,

Studentski zbor tradicionalno već nekoliko godina svim brucošima na uvodnim predavanjima dodjeljuje Vodič za brucoše koji daje više informacija vezanih uz sam studij i Veleučilište, djelovanje Studentskog zbora, ali i općenito studentski standard i život.

Ove smo godine spriječeni dodijeliti vam fizičke primjere Vodiča, zato smo ovim putem pripremili digitalni primjerak Vodiča za brucoše koji možete prelistati na poveznici. Sretno studiranje!

Izbori za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Comments off

Drage kolegice i kolege,

Otvoren je postupak zaprimanja kandidatura za izbore za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Nakon što su izbori u ožujku morali biti odgođeni zbog epidemije bolesti COVID-19, ovi će se izbori održati online putem platforme MS Teams. Također, predaja kandidatura izvršava se isključivo online putem.

Vrijeme je za svježa lica u Studentskom zboru, a to možeš biti upravo ti! Sve što ti je potrebno jesu odgovornost, spremnost na timski rad te volja za sudjelovanjem u poboljšanju studentskog standarda na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Onima koji to imaju možemo ponuditi sudjelovanje u organizaciji brojnih događanja, druženje s novom ekipom, putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu te titulu glavnog posrednika između studenata i predavača.

Temeljem odluke Dekana izbori za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu će se održati 29. listopada 2020. godine. Izbore za Studentski zbor provodi Izborno povjerenstvo čiji je sastav dostupan ovdje.

Kandidature se zaprimaju do 19. listopada 2020. godine. Upute za kandidate na izborima nalaze se ovdje.

Kandidatura se sastoji od potpisanog obrasca I-1 te potvrda o statusu studenta za kandidata i zamjenika kandidata. Kandidature se podnose online putem email adrese szbor@tvz.hr. Studenti koji su poslali kandidature na postupku u ožujku moraju ponovno poslati kandidature.

Za sva pitanja vezana uz postupak izbora možete nam se obratiti putem kontakt obrasca ili putem e-mail adrese szbor@tvz.hr.

Liste kandidata i njihovih zamjenika bit će objavljene najkasnije do 21. listopada 2020. godine. Sretno svima!

Obavijest o radu studentske službe

Comments off

Studentska služba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu radi isključivo online te sve potrebne informacije možete dobiti putem službenih stranica Veleučilišta i portala moj.tvz.hr, odnosno putem email adresa i brojeva telefona djelatnica studentske službe koje možete pronaći na našim stranicama.

U prostore studentske službe na lokacijama Veleučilišta (ukoliko je to nužno), studentima je dozvoljen ulaz isključivo u dogovoru s djelatnicom, i to u vrijeme koje je odredila djelatnica.

Prilikom komunikacije s djelatnicima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, svi studenti su dužni koristiti isključivo svoje @tvz.hr email adrese te na poruke s privatnih email adresa djelatnice studentske službe i ostali zaposlenici TVZ-a neće odgovarati.

Svi upisi studenata će se odvijati isključivo online, a sve prema posebnim dokumentima s koracima upisa koji će biti objavljeni na stranicama obavijesti studentske službe.

Online izvedba nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Comments off

Stručno vijeće Veleučilišta je na svojoj 9. izvanrednoj sjednici donijelo odluku o temeljnim načelima za održavanje nastave u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Nastava svih predavanja i auditornih vježbi na svim kolegijima svih studija održavat će se u online izvedbi. Nastava će se izvoditi u sinkronom obliku.

Nositelji kolegija će samostalno odlučiti o obliku i načinu provedbe ostale nastave (laboratorijske, seminarske i konstrukcijske vježbe, konzultacije i sve provjere znanja). Nositelji kolegija će vas obavijestiti o načinu provedbe nastave za svaki kolegij.

Pri organizaciji i provedbi nastave uživo moraju se dosljedno poštovati sve epidemiološke preporuke mjerodavnih institucija u smislu zaštite studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja TVZ-a.

Način provedbe obrana završnih i diplomskih radova određuje povjerenstvo na prijedlog mentora.

Upisi u višu godinu će se također provesti u online obliku, a za više informacija molimo da pratite obavijesti studentske referade.

Dodatno, Stručno vijeće Veleučilišta donijelo je odluku da se iznimno odobrava treći ponovni upis kolegija zbog okolnosti pandemije bolesti COVID-19.