Internet

Internet

Upute za spajanje na Wi-Fi mreže

Android

Students-TVZ

Ova mreža dostupna je na lokaciji Vrbik 8, Konavoska 2 i Avenija Većeslava Holjevca 15.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici, ali bez nastavka “@tvz.hr”.

Potrebno je namjestiti “EAP” metodu na “PEAP” i pod “Phase 2 Authentication” odabrati “MSCHAPV2”.

 

FSBwireless ili Eduroam

Ova mreža dostupna je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici.

Potrebno je namjestiti “EAP” metodu na “TTLS” i pod “Phase 2 Authentication” odabrati “PAP”.

iOS

Students-TVZ

Ova mreža dostupna je na lokaciji Vrbik 8, Konavoska 2 i Avenija Većeslava Holjevca 15.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici, ali bez nastavka “@tvz.hr”.

 

FSBwireless

Ova mreža dostupna je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Preuzmite ovaj certifikat putem preglednika Safari i instalirajte ga na svoj uređaj.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici.

 

Eduroam

Ova mreža dostupna je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Preuzmite ovaj certifikat putem preglednika Safari i instalirajte na svoj uređaj.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici.

Windows

Students-TVZ

Ova mreža dostupna je na lokaciji Vrbik 8, Konavoska 2 i Avenija Većeslava Holjevca 15.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici, ali bez nastavka “@tvz.hr”.

Ukoliko koristite Windows 7, upute za ručno podešavanje mreže pronaći ćete ovdje.

 

FSBwireless

Ova mreža dostupna je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici.

 

Eduroam

Ova mreža dostupna je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Za Windows 8 i 8.1 operativne sisteme preuzmite i pokrenite ovaj Eduroam Installer.

Za Windows 7 operativne sisteme preuzmite i pokrenite ovaj Eduroam Installer.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici.

macOS

Students-TVZ

Ova mreža dostupna je na lokaciji Vrbik 8, Konavoska 2 i Avenija Većeslava Holjevca 15.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici, ali bez nastavka “@tvz.hr”.

 

Eduroam

Ova mreža dostupna je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Za Mac OSX 10.7.x i viši preuzmite ovaj certifikat putem preglednika Safari i instalirajte na svoj uređaj.

Za Mac OSX 10.6.x i niži preuzmite ovaj certifikat putem preglednika Safari i instalirajte na svoj uređaj.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici.

Linux

Eduroam

Ova mreža dostupna je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Preuzmite paket Eduroam installer i odpakirajte ga naredbom “gunzip -c eduroam_Linux_tvz.hr_installer.tar.gz | tar xvf -“.

Potom pokrenite skriptu “eduroam_installer” s privilegijama root korisnika.

Za prijavu koristite korisničko ime i lozinku za pristup moj.tvz.hr stranici.

Upute za postavljanje e-pošte

Android

Postavke Exchange pristupa

Vertifikacija se vrši putem korisničkog imena i lozinke za pristup moj.tvz.hr stranici.

Pod domenu treba dodati “tvz.hr\tvojTVZmail@tvz.hr”, za poslužitelja treba unjeti “outlook.office365.com”, pod enkripcijom odabrati “SSL” i navesti “995” kao pristupni port.

 

Postavke IMAP pristupa (dolazni pristup)

Vertifikacija se vrši putem korisničkog imena i lozinke za pristup moj.tvz.hr stranici.

Za IMAP poslužitelja treba staviti”outlook.office365.com”, pod enkripcijom odabrati “SSL/TLS” i navesti “993” kao pristupni port.

 

Postavke IMAP pristupa (odlazni pristup)

Vertifikacija se vrši putem korisničkog imena i lozinke za pristup moj.tvz.hr stranici.

Za SMTP poslužitelja treba staviti”smtp.office365.com”, pod enkripcijom odabrati “STARTTLS” i navesti “587” kao pristupni port.

iOS

Postavke Exchange pristupa

Vertifikacija se vrši putem korisničkog imena i lozinke za pristup moj.tvz.hr stranici.

Domena se ostavlja prazna i ukoliko se postavke automatski ne namjeste, potrebno je ručno postaviti za poslužitelja “outlook.office365.com”.

 

Postavke IMAP pristupa

Vertifikacija se vrši putem korisničkog imena i lozinke za pristup moj.tvz.hr stranici.

Za poslužitelja ulazne pošte se unosi “outlook.office365.com”, dok je poslužitelj izlazne pošte “smtp.office365.com”.