Dokumenti

Dokumenti

Najvažniji dokumenti za studente Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Statuti

Statut Studentskog zbora

Temeljni dokument Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Statut Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Temeljni dokument Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Statut Alumni TVZ

Temeljni dokument udruge Alumni Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Statut Sportske udruge studenata

Temeljni dokument Sportske udruge studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Pravilnici

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o studiranju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Pravilnik o ocjenjivanju studenata

Pravilnik o ocjenjivanju studenata na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Pravilnik o dodjeli medalja, nagrada i priznanja

Pravilnik o dodjeli medalja, nagrada i priznanja na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Izmjena 2016

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, socijalne povlastice i sportske stipendije

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, socijalne povlastice i sportske stipendije Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Izmjena 2020

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Pravilnik o provedbi studentske ankete o kvaliteti nastavnog rada

Pravilnik o provedbi studentske ankete o kvaliteti nastavnog rada na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Pravilnik o studentskom pravobranitelju

Pravilnik o studentskom pravobranitelju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Odluke

Visina školarine za preddiplomske stručne studije u ak. god. 2019./20.

SVV 3031-7i/19
Odluka o visini školarine za redovite i izvanredne preddiplomske stručne studije u ak. god. 2019./20.

Visina školarine za specijalističke diplomske stručne studije u ak. god. 2019./20.

SVV 3033-7/19
Odluka o visini školarine za redovite i izvanredne specijalističke diplomske stručne studije u ak. god. 2019./20.

Prijelaz na redovni preddiplomski stručni studij računarstva u ak. god. 2019./20.

SVV 2963-6i/19
Odluka o minimalnim uvjetima za razmatranje zamolbi studenata i prijelaz studenata na redovni stučni studij računarstva u ak. god. 2019./20.

Prijelaz na redovni preddiplomski stručni studij informatike u ak. god. 2019./20.

SVV 2964-6i/19
Odluka o minimalnim uvjetima za razmatranje zamolbi studenata i prijelaz studenata na redovni stučni studij informatike u ak. god. 2019./20.

Prijelaz na izvanredni preddiplomski stručni studij informatike u ak. god. 2019./20.

SVV 2965-6i/19
Odluka o minimalnim uvjetima za razmatranje zamolbi studenata i prijelaz studenata na izvanredni stučni studij informatike u ak. god. 2019./20.

Gornja granica upisa u visini od 33 ECTS boda po semestru

SVV 1861-7/15
Odluka o maksimalnoj gornjoj granici upisa u visini od 33 ECTS boda po semestru

Oslobađanje plaćanja školarine za upis zimskog semestra s nepoloženim završnim radom i/ili stručnom praksom

UV 471-7/15
Odluka o oslobađanju plaćanja školarine za upis zimskog semestra četvrte godine studiranja s nepoloženim završnim radom i/ili stručnom praksom

Iznosi troškova obrade studentskih molbi i žalbi, prigovora na molbe i žalbe te izdavanje potvrdi

UV 396-8/13
Odluka kojom se objedinjuju iznosi troškova obrade studentskih molbi i žalbi, prigovora na molbe i žalbe te izdavanje potvrda na zahtjev studenata

Natječaji

Upis na redovite preddiplomske stručne studije u ak. god. 2019./20.

Natječaj za upis studenata na prvu godinu redovitih preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2019./20.

Upis na izvanredne preddiplomske stručne studije u ak. god. 2019./20.

Natječaj za upis studenata na prvu godinu izvanrednih preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2019./20.

Upis na specijalističke diplomske stručne studije u ak. god. 2019./20.

Natječaj za upis studenata na prvu godinu politehničkih specijalističkih diplomskih stručnih studija u ak. god. 2019./20.

Natječaj za studentskog pravobranitelja u ak. god. 2018./2019.

Natječaj za studentskog pravobranitelja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.

Izbori za Studentski zbor u ak. god. 2020./2021.

Izbori za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Datum održavanjaIzborno povjerenstvoUpute – Obrazac I-1

Zakoni

Zakon o Studentskom zboru

Zakon o Studentskom zboru donesen od strane Vlade RH.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Zakon o obavljanju studentskih poslova donesen od strane Vlade RH.

Molbe

Dolje navedeni predlošci za molbe ne vrijede za studente stručnog studija informatike i računarstva. Od 1. lipnja 2017. godine uveden je novi model plaćanja te se studenti mole da putem stranice moj.tvz.hr ispune molbu te dohvate podatke za uplatu.

Molba

Općenita molba na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za ispis

Molba za ispis s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Molba za mirovanje prava i obaveza

Molba za mirovanje prava i obaveza na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za prijelaz na stručni studij informatike

Molba za prijelaz na stučni studij informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za komisijski ispit

Molba za komisijski ispit na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za naknadni upis

Molba za naknadni upis na Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Uplatnice

Za studente stručnog studija informatike i računarstva je od 1. lipnja 2017. godine uveden novi model plaćanja te se studenti mole da putem stranice moj.tvz.hr ispune molbu te dohvate podatke za uplatu.

Uplatnica za stručni studij elektrotehnike

Primjer uplatnice za stručni studij elektrotehnike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Uplatnica za stručni studij graditeljstva

Primjer uplatnice za stručni studij graditeljstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Uplatnica za stručni studij mehatronike

Primjer uplatnice za stručni studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

 

Ostali pravni akti

Ostali pravni akti Veleučilišta

Ostali pravni akti Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.