Dokumenti

Dokumenti

Najvažniji dokumenti za studente Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Odluke

Odluka o školarini za redovite stručne studije ’16-17.

Odluka o školarini za redovite stručne studije na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.
’15-16.’14-15.

Odluka o školarini za izvanredne stručne studije ’16-17.

Odluka o školarini za izvanredne stručne studije na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.
’15-16.

Odluka o školarini za redovne i izvanredne specijalističke studije ’16-17.

Odluka o školarini za redovne i izvanredne specijalističke studije na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.
’15-16.

Odluka o prelasku na stučni studij informatike ili računarstva ’16-17.

Odluka o prelasku na stučni studij informatike ili računarstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.
’15-16.’14-15.

Odluka o 33 ECTS boda po semestru

Odluka o maksimalnom upisu 33 ECTS boda po semestru na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Odluka o oslobađanju školarine za upis samo završnog rada i/ili stručne prakse

Odluka o oslobađanju školarine za upis samo završnog rada i/ili stručne prakse na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Odluka o visini troškova obrade studentskih molbi, žalbi, prigovora i potvrda

Odluka o visini troškova obrade studentskih molbi, žalbi, prigovora i potvrda na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Odluka o prijavi demonstratura

Odluka o prijavi demonstratura na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Upisi

Natječaj za upise na specijalističke studije ’16-17.

Natječaj za upise na specijalističke studije na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.
’15-16.

Stipendije

Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa ’16.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa stučnih studija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, socijalne povlastice i oslobođenje od plaćanja školarine na osnovu postignutih sportskih rezultata

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, socijalne povlastice i oslobođenje od plaćanja školarine na osnovu postignutih sportskih rezultata na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

’15 – ’16

Pravilnik o državnim stipendijama

Pravilnik o državnim stipendijama donesen od strane Ministarstva.

Pravilnici

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o studiranju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Pravilnik o ocjenjivanju

Pravilnik o ocjenjivanju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Pravilnik o dodjeli medalja, nagrada i priznanja

Pravilnik o dodjeli medalja, nagrada i priznanja na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Izmjena 2012

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor

Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

’07

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Pravilnik o provedbi studentske ankete o kvaliteti nastavnog rada

Pravilnik o provedbi studentske ankete o kvaliteti nastavnog rada na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Pravilnik o studentskom pravobranitelju

Pravilnik o studentskom pravobranitelju na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

’11

Natječaj za studentskog pravobranitelja ’17.

Natječaj za studentskog pravobranitelja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u 2017. godini.

Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija

Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Statuti

Statut Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Temeljni dokument Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Izmjena 2015 Izmjena 2016Statut 2011

Statut Studentskog zbora

Statut Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Statut Sportske udruge

Statut Sportske udruge Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Zakoni

Zakon o Studentskom zboru

Zakon o Studentskom zboru donesen od strane Vlade RH.

Molbe

Molba

Općenita molba na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za ispis

Molba za ispis s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Molba za mirovanje prava i obaveza

Molba za mirovanje prava i obaveza na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za prijelaz na stručni studij informatike

Molba za prijelaz na stučni studij informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za komisijski ispit

Molba za komisijski ispit na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Molba za naknadni upis

Molba za naknadni upis na Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Uplatnice

Uplatnica za stručni studij elektrotehnike

Primjer uplatnice za stručni studij elektrotehnike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Uplatnica za stručni studij graditeljstva

Primjer uplatnice za stručni studij graditeljstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Uplatnica za stručni studij informatike

Primjer uplatnice za stručni studij informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Uplatnica za stručni studij mehatronike

Primjer uplatnice za stručni studij mehatronike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Uplatnica za stručni studij računarstva

Primjer uplatnice za stručni studij računarstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Projekti

Natječaj za studentske projekte ’16.

Natječaj za studentske projekte ’16. na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Obrazac F-2Obrazac SU-1Obrazac GS-1Obrazac SP-1

Natječaj za studentske projekte ’15.

Natječaj za studentske projekte ’15. na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Obrazac F-2Obrazac SU-1Obrazac GS-1Obrazac SP-1

Ostali pravni akti

Ostali pravni akti Veleučilišta

Ostali pravni akti Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.